post image

JUMP MATH

От учебната 2015/2016 година въвеждаме обучение по математика със системата JUMP Math. Това е иновативна система за преподаване на математика, насочена към развитието на потенциала на всяко дете. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. Учебният материал е разпределен така, че децата се движат стъпка по стъпка и придобиват увереност да продължат напред, което създава положителна нагласа към ученето.

Но защо точно математика?

Математиката развива качествено, критично и аналитично мислене, увереност, че можеш да навлезеш до същината на нещата, да си успешен. Това са качества, които могат да се пренесат към която и да е друга област. Тази способност за активно отношение към живота и увереност в собствените сили е нагласа за бъдещо развитие, независимо от срещаните трудности.

Запиши се за нашия бюлетин