Един ден в градината:

  • 08:00 – 08:30 – Прием на децата, свободни игри
  • 08:30 – 08:45 – Утринна гимнастика
  • 09:15 – 10:15 – Занимания. Организирано групово занятие
  • 10:30 – 11:15 – Игри и занятия по чужди езици
  • 11:15 – 12:00 – Игри и разходки на открито
  • 12:15 – 12:45 – Подготовка за обяд. Обяд.
  • 13:00 – 15:00 – Подготовка. Следобеден сън.
  • 15:30 – 15:45 – Следобедна закуска
  • 15:45 – 16:30 – Организирано групово занятие. Занимания по интереси. Ролеви игри
  • 16:30 – 19:00 – Свободни игри. Изпращане на децата

Запиши се за нашия бюлетин