Методики, дейности и обучения по програма одобрена от МОН!

Дейността в детска градина и ясла „Палави крачета“ се осъществява по одобрена от МОН програмна система, съобразена с всички

изисквания за обучение и възпитание на деца от 1 до 7 години, същевременно отворена към всички нови и модерни методики. Системата предоставя и участие на родителите в процесите на израстване на детето. Това според нас е ключът към успешната формула учител-дете-родител, която да разгърне творческия потенциал на децата.

Всеки един член на нашия екип – преподаватели, логопед и медицински лица, отделя индивидуално време, внимание и любов на всяко дете, като възпитава и чувство на споделеност, затова нашите педагози работят в малки групи, развивайки детските умения, потенциал и таланти.

Целите, задачите и очакваните резултати, заложени в образователните направления са съобразени със специфичните за отделните възрастови групи и потребностите на всяко от децата за овладяване на все нови и нови начини за общуване със заобикалящия ги свят.

В учебната програма акцентираме върху езиковата подготовка на децата по английски език. Паралелно с това детето развива своите умения в сферите на изящните и приложни изкуства, спорт, музика и т.н. Всичко това се постига чрез игрово-познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност.

Учебният процес протича по следните образователни направления:

 • Български език и литература
 • Математика
 • JUMP MATH
 • Английски език
 • Социален свят
 • Природен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Игрова култура
 • Музика
 • Конструктивно-технически и битови дейности

Запиши се за нашия бюлетин