Частна детска градина и ясла "Палави крачета"

ДНЕВЕН РЕЖИМ

#
#

Един ден в градината:

08:00 – 08:30 – Прием на децата, свободни игри
08:30 – 08:45 – Утринна гимнастика
09:15 – 10:15 – Занимания. Организирано групово занятие
10:30 – 11:15 – Игри и занятия по чужди езици
11:15 – 12:00 – Игри и разходки на открито
12:15 – 12:45 – Подготовка за обяд. Обяд.
13:00 – 15:00 – Подготовка. Следобеден сън.
15:30 – 15:45 – Следобедна закуска
15:45 – 16:30 – Организирано групово занятие. Занимания по интереси. Ролеви игри
16:30 – 19:00 – Свободни игри. Изпращане на децата

Copyright 2016 PalaviKracheta.com | All Rights Reserved | Powered by Palavi Kracheta LTD