Частна детска градина и ясла "Палави крачета"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „Палави крачета“

#

Креативният обучителен процес е ключов за възпитанието на децата в Частна детска градина и ясла „Палави крачета“. За нас е от изключителна важност да развием чувството за споделеност, екипност и отговорност, по тази причина организираме тренировки по отборни спортове и групови занятия.

Забавлявайки се заедно, децата създават добри приятелства, откривайки нови връзки към заобикалящия ги свят.

 

Извънкласни дейности:

Футбол
Плуване
Ски училище
Танци
Курсове по готварство
# Занимания по „Култура на поведението”
Приложни изкуства с външен специалист
Кръжоци по интереси
Излети
Посещения на куклен театър
Индивидуални уроци по пиано
Празнуване на рождени дни

Copyright 2016 PalaviKracheta.com | All Rights Reserved | Powered by Palavi Kracheta LTD