Частна детска градина и ясла "Палави крачета"

ОБСЕРВАТОРИЯ


#  
#

Кампанията „На гости“ запознава отблизо децата от Частна детска градина и ясла „Палави крачета“ с популярните професии и с успели и известни личности. Децата посетиха Астрономическата обсерватория и видяха отблизо планетите и звездите.

Галерия снимки от посещението на ОБСЕРВАТОРИЯТА

ОБСЕРВАТОРИЯ #

Copyright 2016 PalaviKracheta.com | All Rights Reserved | Powered by Palavi Kracheta LTD